Hakan Fehmi Öztop | 2017 Kasım
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Kasım 2017

  Üniversitede öğrenci iken, iki yıl kadar önce rahmetli olan, çok değerli bir hocam, sınav başlamadan önce, “çocuklar, lütfen sınavlarda sınavda olun. O zaman başarılı olursunuz.” der ve sınavı başlatırdı. O zamanlar, bu söze çok anlam veremedim. İlerleyen süreçte, hocamızın odaklanmadan bahsettiğini keşfettim. Yani, hocam bize...

Enerji gereksinimi artan nüfus, şehirleşme ve sanayi ile birlikte giderek artmaktadır. Son yıllarda artan alternatif enerji kaynakları yatırımları, özellikle temiz enerji üretimi konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Sanayinin ve konutların temel enerji ihtiyacı ise, ısı ve elektrik enerjisidir. İnsanlık, yanma konusunda ilk olarak katı yakıtı kullanmıştır. Halen...

Tutku, kelime olarak çok kolay tanımlanabilen bir kelime değildir aslında. Sözlüklerin yaptığı tanımlardan biri aşırı düşkünlüktür. Aşırı düşkün olduğunuz bir konu haz verir. Tutkuyu, meslekler özeline indirgediğinizde, mesleğe tutku ile bağlı olmak, her insana nasip olmaz. Örneğin, Bill Gates, tutkularımı bulabilecek kadar şanslıydım der. Her insan...

Bu soru daha çok üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinden ve mezun öğrencilerden gelir. Özellikle, dört yıllık eğitim veren kurumlardan mezun olan öğrenciler, lisans eğitimini tamamladıktan sonra, bir yılı ders ve seminer hazırlama, bir yılı da yüksek lisans tezi hazırlamak üzere, iki yıllık bir eğitimin ardından...

Güneş enerjisinden elektrik üretiminde, gerek çatı üstü uygulamaları, gerek münferit direk üzerinde ya da dekoratif aydınlatma uygulamaları ve gerekse de saha uygulaması olarak en fazla kullanılan teknik fotovoltaik güneş panelleridir. Her ne kadar güneş panellerinin enerji verimleri halihazırda düşük görünse de, getirmiş olduğu avantajlar bu...

Alternatif enerji kaynakları ile mekanik enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi üretimi önemli bir ivme kazanmış durumdadır. Özellikle ülkemizde bu alanda çok güzel gelişmeler olmaktadır. Ülkemiz de alternatif enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir. Güneş, rüzgar, biyokütle, biyogaz, hidroelektrik, jeotermal ve dalga kaynaklarından enerji üretiminde,...

Son yıllarda firmalar geleneksel ürünlerle büyümenin zor olduğunu görüp, farklı ve yenilikçi ürünlere yönelmektedir. Özellikle, satılabilir yenilikçi ürünler üretmek adına inovasyon çalışmaları yapmakta, gerek müşteri istekleri, gerekse firma içerisinden gelen fikirler ve beyin fırtınaları ile ticarilebilir ürünler ortaya çıkarmaktadır. Bazen de bizi yenilikçi fikirlere iten,...

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da fırsatı/fırsatları değerlendirme adına belirli bir sürede ve belirlenmiş bir proje ekibi ile bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir. Projede amaç, belirli bir mali kaynağı kullanarak, fikirleri belirli parametrelerle test edip, sonuç elde etme, ürün ortaya...

Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin en önemli bileşenlerinden biri, "İş-Zaman çizelgesi" dir. Gerek TÜBİTAK-TEYDEB projelerinde, gerek KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde ve diğer fon kuruluşlarının sanayi ve bilimsel projelerinde, bu bileşen son derece önem taşır. Proje önerisi hazırlama aşamasında İş-Zaman grafiği doldurulurken, oldukça geniş düşünmek gerekir. İş...