Alternatif-Enerji-Kaynaklari

Alternatif Enerji Kaynakları Ve Ar-Ge Çalışmaları

Alternatif enerji kaynakları ile mekanik enerji, ısı enerjisi ve elektrik enerjisi üretimi önemli bir ivme kazanmış durumdadır. Özellikle ülkemizde bu alanda çok güzel gelişmeler olmaktadır. Ülkemiz de alternatif enerji kaynakları açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Güneş, rüzgar, biyokütle, biyogaz, hidroelektrik, jeotermal ve dalga kaynaklarından enerji üretiminde, yeni enerji teknolojileri geliştirmek, mevcut sistemlerin verimliliklerini arttırmak, sistemlerin öz tüketimlerini azaltmak gibi konularda sayısız Ar-Ge projesi üretilebilir. Güneş enerjisi diğer tüm enerji kaynaklarının da kaynağıdır. Önemli noktalardan birisi de bu kaynaklardan enerji dönüşümünü sağlayan enerji teknolojilerinin geliştirilmesi konusudur.

Son yıllarda, atıkların kıymetli olduğu öğrenilmiştir. Geri dönüşümün yanı sıra, hem atık bertarafı hem de arıtma çamuru ve çöp gibi biyokütle kabul edilen kaynaklardan enerji eldesi ile ilgili çok çeşitli çalışmalar yapılabilir. Özellikle, yakarak biyokütleden enerji üretimi yatırım maliyetinin kısa olması açısından yenilikçi teknolojiler geliştirmeye müsaittir. Gazlaştırma teknolojisi, akışkan yatak teknolojisi, türbin geliştirme gibi teknolojiler ulusal enerji gereksinimimizi karşılamada yerli katkıların payını arttıracaktır.

Enerji teknolojilerinde otomasyon, yazılım ve mekanik aksam geliştirme, enerjide ileri malzeme teknolojilerinin geliştirilmesi, enerji depolama teknolojileri ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarıdır.

Alternatif enerji teknolojileri girişimciler için fikirleri tepside sunar.

Örneğin, verimleri düşük olan enerji teknolojilerinde üretim veriminde %1 artış dahi sağlamak kümülatif ve uzun yıllara yayılan üretim düşünüldüğünde ciddi kar sağlayacaktır. Çünkü, enerji verimliliği de diğer bir enerji kaynağıdır.

Alternatif Enerji Kaynaklarına yönelik inovatif fikir geliştirme adına, müşteri talepleri,  mevcut sistemlerdeki sorunların gözlemlenmesi, farklı ülkelerdeki gelişmeler izlenebilir. Üniversiteler ve enstitülerle iş birlikleri yapılarak, eğitimler alınarak, ulusal ve uluslararası proje desteklerine başvuru yapıp fonlar alınarak değerli sonuçlara ulaşılabilir.

Paylaşın:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir