Hakan Fehmi Öztop | AR-GE MÜHENDİSLİĞİ
389
post-template-default,single,single-post,postid-389,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

AR-GE MÜHENDİSLİĞİ

AR-GE MÜHENDİSLİĞİ

Firmalar, fark yaratmanın yolunun inovatif fikirlerden geçtiğini ve bunun için de bir Ar-Ge süreci yaşamaları gerektiğinin farkına varmış durumdalar. Her konuda olduğu gibi Ar-Ge çalışmalarının da temel kaynağı insan kaynağıdır. Son yıllarda, “Ar-Ge mühendisi” gibi, benim de hoşuma giden yeni bir kavram ortaya çıktı. Aslında, Ar-Ge mühendisi adı altında mezun veren bir bölüm yok. İnsanların, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar, kimya mühendisi gibi unvanlarının bazen önüne geçen bir kavram olmaya başladı. Bu kavram, gerek Bakanlıktan belge almış Ar-Ge Merkezleri’nde ve gerekse, firmaların kendi iç Ar-Ge birimlerinde çok kullanılıyor. Firmalar, akademiler açarak, gerek firma içerisinden, gerekse de hizmet alımı ile firma dışından, eğitmenlerle mühendislerini destekliyorlar.

Burada şu sorular akla gelebilir? Kimler Ar-Ge mühendisi olabilir ya da olmalıdır? Firma, Ar-Ge ekibine kimleri alırsa çok daha başarılı olur? Lisans mezunu olmayan kişiler Ar-Ge biriminde yer alabilir mi? Ar-Ge’ ye katkıları olabilir mi?

Aslında firmanın her çalışanı doğrudan ya da dolaylı olarak Ar-Ge çalışmalarına katkı yapabilecek birer çalışandır. Günümüz dünyasında firmalar, insanlara yetenekleri doğrultusunda iş vermek durumundalar. Diploma aldığı mesleklerinin dışında bir alanda, faaliyet gösteren, ihracata yönelik katma değerli ürünler üreten bir çok girişimci tanıyorum. Tıpkı bunun gibi, belirli bir diplomaya sahip olup, Ar-Ge çalışmalarına katkı yapabilecek firma çalışanları olabilir. Firma ya da alt birimleri çalışanlarını yetenekleri açısından çok iyi tanımalıdır. Firmanın proje konusu, kişinin alanı ile ilgili ise ya da kişi firmaya yaptığı katkılar doğrultusunda,  Ar-Ge çalışmalarına da katkıda bulunabilir.

               Her işte olduğu gibi, Ar-Ge çalışmaların da da, başarı, işi sevmekten geçer.

Personele, hadi git Ar-Ge yap, diyemeyiz. Maaş almadan da, o işte çalışabilecek kadar tutkulu kişilerden oluşan bir Ar-Ge biriminin, finansal kaynaklar sağlandığı takdirde, çok başarılı işler çıkarabileceğini düşünüyorum.

Ar-Ge birimi çalışanları, öncelikle, yenilikçi fikirlere açık, proje geliştirme becerisi olan, literatüre hakim, tercihan literatür tarama düzeyinde ingilizce bilgisi olan personelden oluşmalıdır. Ar-Ge personeli uğraştığı alanda ya da ortaya çıkan problemlerde, hızlıca ekibini kurarak ya da bir ekibe dahil olarak, problem çözebilme yeteneğine sahip olmalıdır. Çok okuyan ve çok yazan kişiler, fikirleri detaylı düşünürler. Ar-Ge personeli bir çeşit araştırmacı ve uygulamacıdır. Ar-Ge ye yıllık hedefler konabilir ancak, özellikle endüstriyel Ar-Ge’ de başarısızlık da başarı kabul edilmelidir.

Zaten yapamayız, bu olmaz, bundan bir şey çıkmaz gibi ön yargılı kişilerle çalışmak heves kırar. Ancak, elbette ki, neden olmayacağını ya da olamayacağını planlamalarla ortaya koyabilen kişilerde Ar-Ge’ nin alacağı riskleri hafifletir. Sabırlı ve sebatlı kişiler Ar-Ge çalışmalarında başarılı olur. Ar-Ge ve Ür-Ge biribirine karıştırılmamalıdır. On dakika Ar-Ge’ ye uğrayıp, sonra imalatın başında duran, pazarlamaya cevap veren, teklif hazırlayan hatta aynı zamanda satın almaya bakan kişilerle ürün geliştirebilmek zordur. Ar-Ge sakin bir düşünme ortamı bekler, zaman verilmesini ister. Patronlarda Ar-Ge personeline ellerinden gelen desteği vermelidir.

Ar-Ge mühendisleri proje yazma, proje okuma, modelleme, en az bir simğlasyon programını derinlemesine kullanma, geniş hayal gücü, tasarım yeteneği ve doğru bilgiye doğru ve kısa zamanda ulaşma, zamanı iyi kullanabilme becerilerine sahip olmalıdır. Özellikle, yüksek lisans yapmış olmaları, raporlama, hesaplamalar, dokümantasyon, literatür tarama ve akademik bakış açısı katma konusunda fark yaratır. Doktora yapmış Ar-Ge mühendisleri ise, gördüğüm kadarı ile daha çok üniversitelerde akademisyen olmayı kariyer planlarına alıyorlar.

Sözön özü, teknolojik, kilogram başına satış fiyatı yüksek ürünler üretmek adına Ar-Ge birimlerindeki insan kaynaklarını hem sayı hem de nitelik açısından güçlendirmek gerekiyor.

Hakan F. ÖZTOP

No Comments

Post A Comment