Hakan Fehmi Öztop | AR-GE PROJELERİNDE İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİNİN ÖNEMİ
336
post-template-default,single,single-post,postid-336,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

AR-GE PROJELERİNDE İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİNİN ÖNEMİ

AR-GE PROJELERİNDE İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİNİN ÖNEMİ

Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin en önemli bileşenlerinden biri, “İş-Zaman çizelgesi” dir. Gerek TÜBİTAK-TEYDEB projelerinde, gerek KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon projelerinde ve diğer fon kuruluşlarının sanayi ve bilimsel projelerinde, bu bileşen son derece önem taşır.

Proje önerisi hazırlama aşamasında İş-Zaman grafiği doldurulurken, oldukça geniş düşünmek gerekir. İş paketleri çok iyi ayarlanmalıdır. Bir iş paketinden diğer iş paketine geçişte yapılacak çalışmalar çok iyi hesap edilmelidir. Projede, proje yönetimini etkileyecek/etkileyebilecek risklerin hesaplanması ve olası boşluğu dolduracak B planlarının iyi planlanması, iyi bir proje yönetimi açısından önemlidir. Özellikle, proje zamanını etkileyecek olan, hizmet alımları, yurt içi ve yurt dışı alımlar, danışmanlıklar ve eğitimlerin iyi planlanması gerekir. Kısa süreli projeler de bile beklenilmeyen sorunlarla karşılaşılabilir. Proje önerisi hazırlanırken bu konulara çok dikkat etmesek de proje destek süreci başladıktan sonra “keşke” kelimesini sık kullanabiliriz.

Projelerin teknik yönü kadar, mali planlaması, ekibin iyi seçimi, ekibin ve firma yetkilisinin projeye inanması proje zamanını etkiler. Ar-Ge zamanı sever. Sabrı sever. Özellikle, butik üretim yapan KOBİ’ lerde, önemli bir sipariş alındığında, Ar-Ge projeleri bundan etkilenmemelidir. Ar-Ge’ ye yeterli mekan ve personel ayrılmalıdır. Adam/Ay oranları ile İş-Zaman çizelgesi uyumlu olmalıdır. Projede çalışacak personel, proje süresince istihdamı mümkün mertebe garanti olan personelden seçilmesi avantaj olur. Çünkü, ayrılan personelin yerine yeni personel bulmak zaman kaybına neden olabilir. Proje önerisi hazırlanırken, gizlilik sözleşmesi yapılmak kaydıyla, proje için eğitimler almak, Ar-Ge personelini eğitmek ciddi kazanımlar sağlar.

Bir çok firma, teknik olarak, çok güzel sonuçlar ortaya koymasına rağmen, mali raporların iyi ve doğru hazırlanamaması ve eksik fatura konması sebebiyle, son zamanda acele yazılacak raporlar projelerde hibe kayıplarına neden olur. Özellikle, projenin ara raporlarının sonuna doğru yapılacak hızlı çalışmaların yapılması kaza yaptırabilir.

Projeye verilen emeklerin ziyan olmaması, inovatif ürünlerin doğru zamanda ortaya konması adına, iş-zaman çizelgesinin doğru ayarlanması ve uygulanması son derece önemlidir.

No Comments

Post A Comment