Akademik Makale Yazma Eğitimi

 • Akademik Makale nedir?
 • Makale fikri nasıl bulunur?
 • Makale Bileşenlerinin oluşturulması (Başlık, giriş, metod,  sonuçlar ve tartışma, sonuç bölümlerinin yazımı)
 • Şekiller ve tabloların oluşturulması
 • Yorumlama nasıl yapılmalı?
 • Literatür araştırması nasıl yapılmalı?
 • Makale hangi dergiye nasıl gönderilir?
 • Makale dokümanları nasıl hazırlanmalı?

Isı Transfer Eğitimi

 • Neden ısı transferi eğitimi önemlidir?
 • Endüstriyel ısı transferi
 • İletim, Taşınım ve Işınım ile ısı transferi
 • Atık ısı kazanımı
 • Örnek uygulamalarla ısı transferi
 • Aktif ve Pasif ısı transferi arttırma yöntemleri
 • Eşanjörler ve hesaplamaları

Proje Yazma Eğitimi

 • 1001 Projesi yazma eğitimi
 • 1002 Projesi yazma eğitimi
 • Özgün değer nasıl belirlenir?
 • Yöntem bölümü nasıl yazılmalıdır?
 • Riskler ve yaygın etki nasıl olmalıdır?
 • İş paketi hazırlama
 • Bütçeleme
 • Literatür araştırması nasıl yapılmalıdır?
 • Proje raporlama

Enerji Verimliliği Eğitimi

 • Durum analizi
 • Enerji kayıp ve kaçaklarının tespiti
 • Atık ısının tespiti
 • Enerji kaçaklarından geri dönüşüm için uygun metotlar
 • Enerji geri kazanımı için uygulamalar
 • Bütçeleme
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilirliği
 • Yakıtlar ve verimlilik
 • Çalışanlara enerji konusunda bilinçlendirme eğitimleri
 • Enerjide dijitalleşme ve dijital dönüşüm

Sanayi Destekli Proje Yazma Eğitimi

 • Kosgeb Ar-Ge inovasyon projesi yazma eğitimi
 • Tübitak Teydeb 1501 ve 1507 projesi yazma eğitimi
 • Projelerde Literatür araştırması
 • Projede Bütçeleme
 • Projede raporlama
 • Projenin yenilikçi yönleri nasıl hazırlanır?
 • Proje öncesi çalışmalar neler olmalıdır?

Eğitimler hakkında detaylı bilgi almak için benimle iletişime geçebilirsiniz

Eğitimlerden Kareler