Akişkan-Yatakli-Kazanlar

Enerji Ve Akışkan Yataklı Kazanlar

Enerji gereksinimi artan nüfus, şehirleşme ve sanayi ile birlikte giderek artmaktadır. Son yıllarda artan alternatif enerji kaynakları yatırımları, özellikle temiz enerji üretimi konusunda önemli katkılar sağlamaktadır. Sanayinin ve konutların temel enerji ihtiyacı ise, ısı ve elektrik enerjisidir.

İnsanlık, yanma konusunda ilk olarak katı yakıtı kullanmıştır. Halen de katı yakıt yakma teknolojileri son derece önemlidir. Akışkan yatakta katı yakılabilen yakıtları 10 mm nin altında tane büyüklüğüne getirerek yakmak mümkündür. Akışkan yataklı kazanların en önemli özelliği yakıt esnekliği sağlamasıdır. Bu tip kazanlarda, geniş bir alt ısıl değer aralığında, kömürün, en temiz şekilde ve en yüksek verimle yakılması mümkündür. Bununla birlikte, her türlü tarımsal ya da hayvansal kaynaklı biyokütle (tavuk gübresi, mısır ve Ayçiçek atıkları, zeytin pirinası vs…), arıtma çamuru ve atıktan türetilmiş yakıtlar yakılabilmektedir. Hatta, gazlaştırma ve yakmayı bir arada yapan sistemler de mevcuttur. Bu yakıtlar belirli oranlarda karıştırılarak hibrit yakıtlar da değerlendirilebilir. Özellikle, düşük kaloriye sahip kömürler bu sistemlerde rahatlıkla enerjiye dönüşür. Kombine olarak, kızgın yağ ve buhar üretebilirsiniz.

Enerji bir işletmenin en önemli gider kalemlerinden bir tanesidir. Bu nedenle, işletmenin enerji gider kalemlerini azaltması doğrudan ürün karlılığına yansıyacaktır. Özellikle, kendi atığı olan işletmeler bu tip kazanları tercih ederek, yakıtlarını enerjiye dönüştürebilirler.

Elektrostatik filtre (ESP) ya da torbalı filtre ve kireç emisyonları çevre mevzuatlarına uygun olarak kontrol etmek kolaydır. Bu tip kazanlar otomasyona uygun sistemler olduğundan dolayı da kontrolü kolayca yapılabilir.

Akışkan yataklı kazanların bir diğer avantajı çok farklı kapasitelerde kojenerasyon tesisleri yapımına elverişli olmasıdır. Buhara ihtiyaç duyan, ağaç işleri, kimyasal tesisler, tekstil sanayi, tuz üretimi ve gıda sanayi akışkan yataklı kazan sistemlerini tercih etmektedir.

Ülkemizde yerli imalat akışkan yataklı kazan ve ekipmanları yapılabilmektedir. Böylece, enerji teknolojilerinde önemli bir mesafe kat edilmiştir. Ekonomik açıdan, bu sistemlerde yatırım geri dönüş süresi, yakıta bağlı olmakla birlikte oldukça makuldür. Çünkü, bu sistemler 7/24 çalışırlar. Ayrıca, bu sistemler yan sanayiyi geliştirir, teknolojiyi geliştirir, bilime katkı sağlar, farklı disiplinlerde mühendislerin çalışmasını sağlar ve bu nedenle üniversitelerle de iş birliğine olanak sağlayan sistemlerdir. Ayrıca, mavi ve beyaz yaka personel istihdamı yaratır.

Daha iyi bir yaşam kalitesi için, daha fazla enerji üretimi…

Paylaşın:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir