Uluslararası Sempozyum, Kongre ve Konferanslardaki Bildiriler

 •  Dagtekin, I., OZTOP, H.F., Eren, H., A Numerical Prediction of Laminar Flow Across Rectangular Blocks with Different Heights Located Between Two Parallel Plates, AIA’98-Proceedings of the Second Ankara Int. Aerospace Conference, 426-431, 1998.
 • Dagtekin, I., OZTOP, H.F., Eren, H., Finite Difference Solution on Non-staggered Grid For Laminar Flow Through Square -Edged Orifice, ENERGY and The ENVIRONMENT, Proceedings of the Second Trabzon International Energy and Environment Symposium, 387-390, 1998.
 • OZTOP, H.F., Dagtekin, I., İçerisine Isıtılmış Düşey Plaka Yerleştirilmiş Bir Dikdörtgen Kanalda Laminar Akışta Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 2. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, 427-436, 1999.
 • OZTOP, H.F., Dagtekin, I., Numerical Study of Laminar Flow and Heat Trasnfer Using Non-Staggered Grid in Tube with an Inner Expansion-Contraction Tube Insertion , The 12th International Symposium on Transport Phenomena, 167-172, 2001.
 • Dagtekin, I., OZTOP, H.F., Mixed Convection in An Enclosure with A Vertical Heated Block Located, Proceedings of ESDA2002: 6th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, 1-8, 2002.
 • OZTOP, H.F., Dagtekin, I., Mixed Convection Heat Trasnfer and Fluid Flow in a Differentially Heated and Ventilated Model Room, The 13th International Sympoziyum on Transport Phenomena, 339-344, Victoria-CANADA, 2002.
 • OZTOP, H.F., Dagtekin, I., Fluid Flow and Heat Transfer through an asymmetric channel with double hill on the bottom, First Int. Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-1), 175-181, 2003.

Ulusal Sempozyum, Kongre ve Konferanslardaki Bildiriler

 • Dagtekın, I., OZTOP, H.F., Eren, H., Konsantrik Borularda Laminar Akışın Sonlu Farklar Yöntemiyle İncelenmesi, GAP 2. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 468-475, 1998.
 • Eren, H., Dagtekın, I., OZTOP, H.F.,Serbest Bir Jet İçerisine Yerleştirilmiş Dik Köşe Etrafından Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi, GAP 2. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 449-454, 1998.
 • Eren, H., Peremeci, O.E., OZTOP, H.F., Serbest Bir Jet İçerisine Yerleştirilmiş Dikdörtgen Profil Etrafından Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi, UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı Bildiriler Kitabı, 331-336, 1998.
 • Dagtekın, I., OZTOP, H.F., Eren, H., Bir Basamak Üzerindeki Laminar Akışın Sayısal Olarak İncelenmesi, UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Konferansı Bildiriler, 261-268, 1998.
 • OZTOP, H.F., Dagtekın, I., Boru İçerisine Düşey Olarak Yerleştirilmiş Plaka Üzerindeki Laminar Akışın İncelenmesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bilim Günleri Bildiler Kitabı, 586-592, 1999.
 • Dagtekın, I., Eren, H., OZTOP, H.F., Geriye Doğru Basamak Üzerindeki Laminar Akışta Isı Trasnferinin Etüdü, ULIBTK’99 Uluslararası Katılımlı 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 746-751, 1999.
 • OZTOP, H.F., Inallı, M., Alli, H., Sabit Cidar Sıcaklığı Etkisindeki Boru İçerisinde Laminar Akışta Entropi Optimizasyonu, ULIBTK’99, Uluslararası Katılımlı, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt: 1, 163-167, 1999.
 • Eren, H., OZTOP, H.F., Dagtekın, I., Serbest Bir Jet İçerisine Yerleştirilmiş Akıma Dik İki Levha Arasından Akışın Sayısal Etüdü, ULIBTK’99 Uluslararası Katılımla 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt 1, 180-182, 1999.
 • OZTOP, H.F., Dagtekın, I., Paralel Plakalar Arasına Yerleştirilmiş Blok Üzerinden Akışın ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi, 3. GAP Mühendislik Kongresi Bildiler Kitabı, 1-8, 2000.
 • Dagtekın, I., OZTOP, H.F., Inalli, M., İnce Plakalarla Kısmi Olarak Bölünmüş Dikdörtgen Bir Oyukta Doğal Taşınımın Sayısal İncelenmesi, SİMER’2000 6. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi Bildiriler Kitabı, 138-145, 2000.
 • Dagtekın, I., OZTOP, H.F., Kompozit Duvarlarda Zamana Bağlı Sıcaklık Dağılımının İncelenmesi, 3. GAP Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 85- 90, 2000.
 • OZTOP, H.F., Dagtekın, I., Pıhtılı, K., Isı Değiştirgeçlerinde Viskoz Akışın Entropi Üretimi, Yanma ve Hava Kirliliği Kontrolü V. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 49-55, 2000.
 • OZTOP, H.F., Dagtekın, I., Duranay, M., İçerisine Dikdörtgen Blok Yerleştirilmiş ve Kısmi Olarak Isıtılan Bir Oyukta Doğal Taşınım Probleminin Analizi, ULIBTK ’01 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, 217-222, 2001.
 • OZTOP, H.F., Çıtlak, A., Jeotermal Kaynaklardan Elektrik Enerjisi Üretimi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası II. GAP ve Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı, 529-540, 2001.
 • OZTOP,H.F., Dagtekın, I., İç Hacmi Dar Oyuklarda Isıtma Yerinin Isı Transferine Etkisinin Araştırılması, 4. GAP Mühendislik Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Bildiriler Kitabı, Cilt 1, 84-90, 2002.
 • Dagtekın, I., OZTOP, H.F., Üst Plakadan Jet Akımı Gönderilen İki Plaka Arasındaki Akışın ve Isı Transferinin Sayısal Analizi, Balıkesir Üniversitesi, IV. Mühendislik Mimarlık Sempozyumu, 325-331, 2002.
 • Dagtekın, I., OZTOP, H.F., T-Şeklindeki Bir Oyukta Laminer Akışın Sayısal Çözümü, Balıkesir Üniversitesi, IV. Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, 315-323, 2002.
 • Celik, N., OZTOP, H.F., Eren, H., Açık Kanallarda Farklı Geometriye Sahip Engel Üzerinden Akışın Deneysel Olarak İncelenmesi, 1.Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi, (sunuldu), 2003.
 • OZTOP, H.F., Dagtekın, I., Eğrisel Çukur Yüzeyli Bir Kanal İçin Eliptik Grid Dağılımı Uygulanarak Laminer Akış ve Isı Transferinin İncelenmesi, ULIBTK’ 03, Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (Kabul edildi), 2003.
 • OZTOP, H.F., Bilgen, E., Mixed convection heat transfer in partitioned rectangular enclosures with volumetric heat generation, Proceedings of ULIBTK’05 Trabzon International Heat Science Conference, 2005.
 • OZTOP, H.F., Üst Cidarı Hareketli Gözenekli ve Açılı Bir Oyukta Karma Taşaınıla Isı Transferi, UHUK-2006, 1. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı Bildiri kitabı, ODTÜ, 2006.
 • Koca, A., OZTOP, H.F., Varol, Y., Tabandan kısmi olarak ısıtılmış dik üçgen oyukta doğal taşınım: Üçgen geometrik oranının etkisi, I. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, ODTU, 2006.
 • Varol, Y., OZTOP, H.F., Varol, A., Gözenekli ortamla dolu dik üçgen oyuklarda doğal taşınım ısı transferi, I. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, ODTU, 2006.