Projeler

 • TÜBİTAK-1001 Özgün Güneş Fotovoltaik/Isıl (PV/T) Destekli Bir Atık Su Isı Pompası Sisteminin Tasarımı, Kurulumu ve Deneysel Arastırılması, (Danışman), 113M532
 • Dağtekin,İ., Öztop, H.F., İçerisine Özel Dirençler Yerleştirilmiş Borularda akışın ve Isı Transferinin sayısal Olarak İncelenmesi, , FÜNAF-278., 1998.
 • TÜBİTAK 1001 Projesi 114M584, Yürütücü, Farklı Sıcaklıklardaki Nano Akışlarda Isıl Karışım Karakteristiklerinin Farklı Jet Uygulamaları İçin Sayısal ve Deneysel Olarak İncelenmesi.
 • Dağtekin,İ., Öztop, H.F., 2. dereceden analitik ifadeli Geometrili cisimler Üzerinden Akış ve Isı Transferinin Deneysel İncelenmesi, FÜBAP, 2003
 • Hakan F. ÖZTOP (Yürütücü),Pasif elemanlar kullanılarak karmaşık geometrili kapalı veya kısmen açık aralıklara yerleştirilmiş elektronik elemanlardan ısı transferinin kontrolü, 106M538, TÜBİTAK PROJESİ, 2006-2007.
 •  Hakan F. ÖZTOP, (Araştırmacı) Depo Kısmında Isıl Enerji Depolama Amacıyla Faz Değiştiren Madde Kullanılan Güneş Enerjisi Sisteminde Isı Transferinin İyileştirilmesi, TÜBİTAK PROJESİ, 2008
 • H.F. Oztop (Yürütücü), İçerisine Keskin Uçlu Disk Yerleştirilmiş Borularda Karma Taşınım Isı Transferinin İncelenmesi, Fübap, 2010.
 • H.F.Oztop (Yürütücü), İçerisinde gözenekli engeller bulunan hava ısıtmalı güneş kollektörünün performans analizi, TEKF.10.01, (FUBAP), 2011.
 • H.F. Oztop (Yürütücü), Nano Boyutlu Parçacık Katkılı Yeni Nesil Faz Değiştiren Maddelerin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi, 2011.
 • H.F. Oztop (Danışman), Stirling Cevrimi İle Calısan Motor Tasarımı Ve Optimizasyonu, 2012, Tübitak 2209a Üniversite Öğrencileri Yurt İçi Araştırma Projeleri Destekleme Programı.
 • Hakan F. Öztop, TÜBİTAK 1001 Projesi, (Danışman) 112M411.
 • OZTOP, H.F., (Yürütücü), Alçı Üretimi yapan bir tesisin ekserji ve eksergoekonomi analizi ile performansının değerlendirilmesi ve döner fırın prosesinin modellenmesi, FÜBAP Proje No: TEKF.13.01, 2013.
 • OZTOP, H.F., (Yürütücü), Sirkülasyonlu Akışkan Yataklı Bir Kojenerasyon Tesisinin Enerji ve Ekserji Analizi, FÜBAP Proje No: TEKF.13.04, 2013.
 • TÜBİTAK 1001 Projesi 215M892, Yürütücü, Enerji Depolamalı Fotovoltaik-Termoelektrik Hibrit Güç Üretim Cihazının Tasarım Ve Performans Karakteristiklerinin İncelenmesi
 • OZTOP, H.F., (Yürütücü), Farklı Sıcaklıklardaki Dönmeli Jetlerin Akış Ve Isıl Karışım Davranışlarının Sayısal Ve Deneysel Olarak İncelenmesi,TEKF.16.14, (FUBAP),2016.
 • OZTOP, H.F., (Yürütücü), Enerji Depolamalı Yeni Nesil Fotovoltaik/Termal Kolektörlerin Isıl Performansının İncelenmesi, TEKF.16.13, (FUBAP), 2016.
 • Oztop, H.F, (Yürütücü), Slot Borularda Nanoakışkanın Akışının ve Isı Transferinin Sayısal ve Deneysel İncelenmesi, TEKF.16.20